Search Results for: bec 80w

สปอร์ตไลท์ LED 400W BEC FLA แสงขาว

FLA400W
 • ตัวโคมผลิตจากอลูมิเนียม แข็งแรงทนทาน
 • มาพร้อมขาโคมติดตั้งง่าย
 • แสงขาว Daylight 6500K
 • ป้องกันน้ำกันฝุ่น ระดับ IP65
 • ไม่มีสารปรอท ไม่ก่อให้เกิดรังสียูวี
 • ประสิทธิภาพแสงสูงถึง 100 Im/w
 • ไดร์เวอร์สามารถทนแรงดันกระชากไฟ (Surge Protection) 4KV (เมื่อต่อสายดิน)
 • อายุการใช้งานยาวนาน 30,000 ชั่วโมง

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 400W BEC PASO II

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 400W BEC PASO II
 • แสงขาว Daylight 6500K
 • ความสว่าง 2950lm
 • มาตรฐานกันน้ำและฝุ่น IP66
 • ระยะเวลาชาร์จไฟประมาณ 5-8 ชั่วโมงต่อวัน
 • ส่องสว่าง 8-10 ชั่วโมง (Auto Mode) และ 12 ชั่วโมง (Sensor Mode)
 • แผงโซล่าเซลล์ชนิด Polycrystalline
 • แบตเตอรีชนิด Lithium iron phosphate
 • ความจุแบตเตอรี่ 36000mAh 3.2V, 8.25A

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 300W BEC PASO II

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 300W BEC PASO II
 • แสงขาว Daylight 6500K
 • ความสว่าง 2540lm
 • มาตรฐานกันน้ำและฝุ่น IP66
 • ระยะเวลาชาร์จไฟประมาณ 5-8 ชั่วโมงต่อวัน
 • ส่องสว่าง 8-10 ชั่วโมง (Auto Mode) และ 12 ชั่วโมง (Sensor Mode)
 • แผงโซล่าเซลล์ชนิด Polycrystalline
 • แบตเตอรีชนิด Lithium iron phosphate
 • ความจุแบตเตอรี่ 30000mAh 3.2V, 7A

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 200W BEC PASO II

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 200W BEC PASO II
 • แสงขาว Daylight 6500K
 • ความสว่าง 2290lm
 • มาตรฐานกันน้ำและฝุ่น IP66
 • ระยะเวลาชาร์จไฟประมาณ 5-8 ชั่วโมงต่อวัน
 • ส่องสว่าง 8-10 ชั่วโมง (Auto Mode) และ 12 ชั่วโมง (Sensor Mode)
 • แผงโซล่าเซลล์ชนิด Polycrystalline
 • แบตเตอรีชนิด Lithium iron phosphate
 • ความจุแบตเตอรี่ 24000mAh 3.2V, 6A

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 100W BEC PASO II

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 100W BEC PASO II
 • แสงขาว Daylight 6500K
 • ความสว่าง 1600lm
 • มาตรฐานกันน้ำและฝุ่น IP66
 • ระยะเวลาชาร์จไฟประมาณ 5-8 ชั่วโมงต่อวัน
 • ส่องสว่าง 8-10 ชั่วโมง (Auto Mode) และ 12 ชั่วโมง (Sensor Mode)
 • แผงโซล่าเซลล์ชนิด Polycrystalline
 • แบตเตอรีชนิด Lithium iron phosphate
 • ความจุแบตเตอรี่ 18000mAh 3.2V, 5A

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 50W BEC PASO II

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 50W BEC PASO II
 • แสงขาว Daylight 6500K
 • ความสว่าง 960lm
 • มาตรฐานกันน้ำและฝุ่น IP66
 • ระยะเวลาชาร์จไฟประมาณ 5-8 ชั่วโมงต่อวัน
 • ส่องสว่าง 8-10 ชั่วโมง (Auto Mode) และ 12 ชั่วโมง (Sensor Mode)
 • แผงโซล่าเซลล์ชนิด Polycrystalline
 • แบตเตอรีชนิด Lithium iron phosphate
 • ความจุแบตเตอรี่ 10000mAh 3.2V, 3A
All search results