โคมไฟถนน LED

โคมไฟถนน LED ด้วยการออกแบบให้ควบคุมการกระจายแสงเป็นบริเวณกว้าง แสงเรียบเนียน หมดปัญหาเรื่องแสงจ้า แยงตา ด้วยเทคโนโลยี LED เป็นระบบใช้พลังงานต่ำ จึงทำให้โคมไฟถนนสาธารณะประหยัดพลังงานได้มากกว่าเดิมถึง 70 % และด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าโคมไฟถนนแบบเก่า ทำให้ประหยัดเวลาในเรื่องการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนหลอดไฟ มีให้เลือกหลายยี่ห้อ หลายวัตต์ ตั้งแต่ 24 W จนถึง 250 W ให้ความสว่างตามกำลังวัตต์ที่แตกต่างกัน ซึ่งช่วยตอบโจทย์ทั้งในด้านการออกแบบและการใช้งานอย่างดีเยี่ยม ให้แสงออกมาอย่างเต็มประสิทธิภาพในการใช้งาน ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆ ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อรับรองความปลอดภัยต่อผู้ใช้

โคมไฟถนน LED

โคมไฟถนนเหมาะสำหรับติดตั้งงานภายนอก สนามกีฬา ส่องสว่างทางเดิน ถนนลานจอดรถ สนามหญ้า สวนสาธารณะ หรือพื้นที่ที่ต้องการแสงสว่าง ในบริเวณนั้นๆ ที่มีความสูงจากพื้นตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป โคมไฟถนนled ได้มีการออกแบบให้สามารถควบคุมการกระจายแสงสว่างในบริเวณกว้าง เรียบเนียน สามารถกวาดสายตามองเห็นได้ในระยะไกล หมดปัญหาเรื่องแสงแยงตาและแสงจ้าที่รบกวนสายตา เทคโนโลยีled เป็นระบบที่ใช้พลังงานต่ำ ระดับความสว่างและให้ความเข้มของแสงคงที่ ประหยัดพลังงานได้มากกว่าเดิมถึง 70%