ติดต่อLINE

        GATA เป็นแบรนด์คุณภาพเก่าแก่ของคนไทยที่มีการพัฒนาและออกแบบสินค้าโคมไฟ led อย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าโคมไฟทุกตัวมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน โคมไฟถนน LED GATA เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ถูกพัฒนามาให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด โดยมีให้เลือกโคมไฟขนาดตั้งแต่ 60W, 90W และ 120W แสงDaylight, Warm White และ Cool White เพื่อให้เลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ และด้วยนวัตกรรมหลอด LED Chip ที่ให้แสงสว่างแรงแต่กินไฟน้อยกว่า จึงทำให้โคมไฟถนน LED GATA มีประสิทธิภาพสูงสุดในการประหยัดพลังงาน

Showing all 13 results

All search results