ติดต่อLINE

เสาไฮแมส หรือ เสาไฟถนนสูง

เสาไฮแมส หรือ เสาไฟถนนสูง ใช้ในติดตั้งบนถนนที่มีขนาดความกว้างมาก (80-100 เมตร) เช่น ถนน 6 ช่องจราจรที่ไม่มีเกาะกลางถนน หรือ ติดตั้งเฉพาะบริเวณที่มีขนาดกว้างมากๆ เช่น บริเวณถนนทางต่างระดับหรือทางแยก , บริเวณจุดพักรถริมถนนทางหลวง , บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง หรือ สำหรับพื้นที่ต้องการความสว่างมาก การติดตั้งเสาไฮแมส ประกอบไปด้วย ดวงโคมสปอร์ตไลท์ตั้งแต่ 3-9 สปอร์ตไลท์ หรือมากกว่านั้น ตามความเหมาะสมของพื้นที่ มีลักษณะเป็นโคมล้อมรอบตัวเสาไฮแมส ทำให้สะดวกต่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษา โครงสร้างเสาไฟถูกออกแบบตามมาตรฐานอังกฤษ (British Standard) หรือมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับ โดยใช้ความเร็วลมสำหรับการออกแบบโมเมนต์ดัดเท่ากับ 60 กม./ชม.ที่ความสูง 10 เมตร เหนือระดับพื้นดิน โดยยอมให้มีการเอียงที่ปลายเสาไฟไม่เกินร้อยละ 7.5 ของความสูง ดวงโคมมีลักษณะเป็น มีให้เลือกตั้งแต่ เสาไฮแมส  15เมตร, เสาไฮแมส สูง 20เมตร , เสาไฮแมส สูง 25เมตร , และ เสาไฮแมส สูง 30เมตร นอกจากนี้ เสาไฮแมส ยังมีความมั่นคงทนทานต่อสภาพอากาศ และ ทางเรายินดีให้คำปรึกษา การติดตั้งเสาไฮแมส และข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของ เสาไฮแมส อีกด้วย

คำแนะนำในการติดตั้งเสาไฟถนนไฮแมส (High Mast)
1.ต้องมีการออกแบบฐานรากเสาไฮแมสโดยวิศวะกรผู้ชำนาญการ บางกรณีอาจต้องมีการเซ็นแบบรับรอง
2.ตำแหน่งที่ติดตั้งเสาไฟจะอยู่บริเวณเกาะกลางหรือในตำแหน่งที่อยู่นอกพื้นที่ ที่ติดกับช่องทางจราจร เสาไฮแมส  หรือ เสาไฟถนนสูง ควรติดตั้งโดยมีระยะห่างจากขอบถนนด้านใกล้สุดไม่น้อยกว่า 9 เมตรแต่กรณีที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์กั้น เช่น ราวกันอันตราย ซึ่งต้องมีระยะห่างที่ เหมาะสมจากตำแหน่งตัวเสาไฟ เพื่อให้มีระยะยืดตัว (Deflection) เพียงพอหากเกินการชน โดยทั่วไปแล้วจะติดตั้งอุปกรณ์กั้นระยะห่างจากตัวเสาไฮแมส ประมาณ 2.5 เมตร

Showing all 8 results

All search results