เสาไฮแมส

เสาไฮแมส หรือ เสาไฟถนนสูง ใช้ในติดตั้งบนถนนที่มีขนาดความกว้างมาก (80-100 เมตร) เช่น ถนน 6ช่องจราจรที่ไม่มีเกาะกลางถนน หรือ ติดตั้งเฉพาะบริเวณที่มีขนาดกว้างมากๆ เช่น บริเวณถนนทางต่างระดับหรือทางแยก , บริเวณจุดพักรถริมถนนทางหลวง , บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง หรือ สำหรับพื้นที่ต้องการความสว่างมาก เช่น สนามหลวง มักติดตั้งบริเวณทางด่วน ทางหลวง สนามบิน สนามกีฬา ลานจอดรถ ทางแยกต่างระดับ โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น การติดตั้งเสาไฮแมสประกอบไปด้วย ดวงโคมสปอร์ตไลท์ตั้งแต่ 3-9 สปอร์ตไลท์หรือมากกว่านั้น ตามความเหมาะสมของพื้นที่ มีลักษณะเป็นโคมล้อมรอบตัวเสา ทำให้สะดวกต่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษา โครงสร้างเสาถูกออกแบบตามมาตรฐานอังกฤษ (British Standard) หรือมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับ โดยใช้ความเร็วลมสำหรับการออกแบบโมเมนต์ดัดเท่ากับ 60 กม./ชม. ที่ความสูง 10 เมตร เหนือระดับพื้นดิน โดยยอมให้มีการเอียงที่ปลายเสาไม่เกินร้อยละ 7.5 ของความสูง ดวงโคมมีลักษณะเป็น มีให้เลือกตั้งแต่เสาไฮแมส  15เมตร, เสาไฮแมส สูง 20เมตร,เสาไฮแมสสูง 25เมตร, และเสาไฮแมสสูง 30เมตร


คำแนะนำในการติดตั้งเสาไฟถนนไฮแมส Highmast
1. ต้องมีการออกแบบฐานรากเสาไฮแมสโดยวิศวะกรผู้ชำนาญการ บางกรณีอาจต้องมีการเซ็นแบบรับรอง
2. ตำแหน่งที่ติดตั้งจะอยู่บริเวณเกาะกลางหรือในตำแหน่งที่อยู่นอกพื้นที่ ที่ติดกับช่องทางจราจร เสาไฮแมส หรือเสาไฟถนนสูง ควรติดตั้งโดยมีระยะห่างจากขอบถนนด้านใกล้สุดไม่น้อยกว่า 9  เมตรแต่กรณีที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์กั้น เช่น ราวกันอันตราย ซึ่งต้องมีระยะห่างที่ เหมาะสมจากตำแหน่งตัวเสา เพื่อให้มีระยะยืดตัว (Deflection) เพียงพอหากเกินการชน โดยทั่วไปแล้วจะติดตั้งอุปกรณ์กั้นระยะห่างจากตัวเสาไฮแมส ประมาณ 2.5 เมตร

Showing all 8 results