ติดต่อLINE

เสาไฟถนนชนิดเสาตรง

เสาไฟถนนชนิดเสาตรงออกแบบตามมาตรฐานกรมทางหลวง ติดตั้งความสูง เสาไฟถนน ตั้งแต่ 2.5 เมตร , 3 เมตร และ 3.5 เมตรใช้ติดตั้งตามบริเวณทางเดินสนามกีฬา ลานจอดรถ สนามหญ้า มีทั้งแบบเสาไฟถนนชุบกัลวาไนซ์ เสาไฟถนนปลายเรียวชุบกัลวาไนซ์ ปราศจากการกัดกร่อนของสนิมตลอดอายุการใช้งาน ผ่านมาตรฐาน มอก. รับรองได้มาตรฐาน เสาไฟถนน ชนิดเสาตรง สามารถแยกชิ้นส่วนโคม เสาไฟถนน มาประกอบใหม่ได้ ปลายเสาไฟถนน มีขนาด 1.5 นิ้ว และ 2 นิ้ว ให้คุณเลือกตามการใช้งาน และ เสาไฟถนน มีการรับประกันคุณภาพ

Showing all 3 results

All search results