เสาไฟถนน ชนิดเสาตรง

          เสาไฟถนน ชนิดเสาตรงออกแบบตามมาตรฐานกรมทางหลวง ติดตั้งความสูงเสาไฟถนนตั้งแต่ 2.5 เมตร , 3 เมตร และ 3.5 เมตรใช้ติดตั้งตามบริเวณทางเดินสนามกีฬา ลานจอดรถ สนามหญ้า มีทั้งแบบเสาไฟถนนชุบกัลวาไนซ์ เสาไฟถนนปลายเรียวชุบกัลวาไนซ์ ปราศจากการกัดกร่อนของสนิมตลอดอายุการใช้งานผ่านมาตรฐาน มอก.รับรองเสาไฟถนนชนิดเสาตรง สามารถแยกชิ้นส่วนโคมเสาไฟถนน มาประกอบใหม่ได้ ปลายเสาไฟถนน มีขนาด 1.5 นิ้ว และ 2 นิ้ว ให้คุณเลือกตามการใช้งาน

Showing all 3 results