โคมไฟถนนหลังเต่า (SC535) Lunar

0.00 ฿

♦ เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งกับขั้วรับหลอดเซรามิค E40
♦ ตัวถังของโคมไฟทำมาจากอะลูมิเนียมโดยการฉีดขึ้นรูป
♦ สามารถติดตั้งอุปกรณ์จุดติดหลอดไฟได้ภายในดวงโคม
♦ มีค่า IP : 65 ซึ่งเป็นระดับชั้นที่สามารถป้องกันความชื้น
♦ สินค้ามีมาตรฐาน มอก. รับประกันการใช้งานถึง 1 ปีเต็ม
♦ ใช้ติดตั้งบนกิ่งโคมไฟที่มีขนาด 48 มิลลิเมตร