เสาไฮแมส สูง 42 เมตร

0.00 ฿

♦ เสาไฮแมส เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งบริเวณทางหลวง ทางแยกต่างระดับ หรือ สนามกีฬา
♦ เสาไฟถนนแบบสูง High Mast มีขนาดความสูง 42 เมตร
♦ ตัวเสาไฟ (Pole) ผลิตมาจากแผ่นเหล็กรีดร้อนที่ได้คุณภาพอย่างดี
♦ เสาไฮแมสสามารถต้านทานแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง
♦ ตัวเสาไฟและชุดวงแหวน ชุบด้วยกัลวาไนซ์ที่ได้คุณภาพ
♦ เสาไฟถนน High Mast ทุกต้น ผลิตตามมาตรฐาน BS และ ASTM
♦ เสาไฮแมส มีการควบคุมการผลิตตามระบบการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008