เสาไฮแมส สูง 30 เมตร

0.00 ฿

♦ เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งบริเวณทางหลวง ทางแยกต่างระดับ หรือ สนามกีฬา
♦ เสาไฟถนนแบบสูง High Mast มีขนาดความสูง 30 เมตร
♦ ตัวเสาไฟ (Pole) ผลิตมาจากแผ่นเหล็กรีดร้อนที่ได้คุณภาพอย่างดี
♦ สามารถต้านทานแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง
♦ ตัวของเสาไฟและชุดวงแหวน ชุบด้วยกัลวาไนซ์ที่ได้คุณภาพ
♦ เสาไฟถนน High Mast ทุกต้น ผลิตตามมาตรฐาน BS และ ASTM
♦ มีการควบคุมการผลิตตามระบบการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008