เสาตรง Post Top

  • ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนตามมาตรฐาน ASTM A123
  • มีอะแดปเตอร์สำหรับโคมไฟทุกประเภท
  • ความหนาของเสา ±5%
  • ความสูงของฐานเสา ±8%