ติดต่อLINE

เสาไฟถนนแบบกิ่งคู่ RICH

0.00 ฿

♦ เสาไฟถนนแบบกิ่งคู่ ( Double Brackets)
แบบเสาไฟถนนออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและการใช้งานของหน่วยงานของรัฐบาล เช่น เสาไฟกรมทางหลวง หรือหน่วยงานต่าง ๆ
♦ สำหรับความสูงของเสานั้นจะอยู่ระหว่าง 3 – 12 เมตร ซึ่งเป็นขนาดความสูงที่เหมาะสมกับทุกพิ้นที่
♦ สามารถปรับและควบคุมมุมการส่องสว่างของแสงไฟได้ ซึ่งจะเห็นว่า เสา Bracket Pole ถูกผลิตเพื่อการปรับใช้งานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ

Description

เสาไฟถนนแบบกิ่งคู่

เสาไฟถนนแบบกิ่งเดี่ยวและคู่

เสาไฟถนนแบบกิ่งคู่ ( Double Brackets)
แบบเสาไฟถนนออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและการใช้งานของหน่วยงานของรัฐบาล เช่น เสาไฟกรมทางหลวง หรือหน่วยงานต่าง ๆ
♦ สำหรับความสูงของเสานั้นจะอยู่ระหว่าง 3 – 12 เมตร ซึ่งเป็นขนาดความสูงที่เหมาะสมกับทุกพิ้นที่
♦ สามารถปรับและควบคุมมุมการส่องสว่างของแสงไฟได้ ซึ่งจะเห็นว่า เสา Bracket Pole ถูกผลิตเพื่อการปรับใช้งานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ
♦ ตัวของเสาไฟถนนชุบด้วยกัลวาไนซ์ที่ได้คุณภาพทำให้ไม่เกิดปัญหาเรื่องสนิม


เสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่ง

All search results