เสาไฟถนน กิ่งเดี่ยว

  • มีความสูงให้เลือกตั้งแต่ 4-12 เมตร สูงสุดถึง 14 เมตร
  • เหมาะสำหรับติดตั้งโคมไฟภายนอกอาคาร
  • แข็งแรงทนทาน
  • สามารถติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมโคมได้ภายในเสา
  • ช่องเซอร์วิสบริเวณโคนเสา สะดวกต่อการบำรุงรักษา