เสาไฟถนนแบบกิ่งเดี่ยว RICH

0.00 ฿

♦ เสาไฟถนนแบบกิ่งเดี่ยว ( Single Bracket)
แบบเสาไฟถนนออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและการใช้งานของหน่วยงานของรัฐบาล เช่น เสาไฟกรมทางหลวง หรือหน่วยงานต่าง ๆ
♦ สำหรับความสูงของเสานั้นจะอยู่ระหว่าง 3 – 12 เมตร ซึ่งเป็นขนาดความสูงที่เหมาะสมกับทุกพิ้นที่
♦ สามารถปรับและควบคุมมุมการส่องสว่างของแสงไฟได้ ซึ่งจะเห็นว่า เสา Bracket Pole ถูกผลิตเพื่อการปรับใช้งานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ