เสาถัก สูง 20 เมตร

0.00 ฿

รายละเอียด
– เสาถัก สูง 20 เมตร เหมาะสำหรับอาคารที่มีความกว้างเกิน 15 เมตร สูงเกิน 6-8 เมตร ความยาวไม่จำกัด เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างด้วยเสาถัก

– โครงสร้างของเสาไฟ ผลิตมาจากแผ่นเหล็กรีดร้อนที่ได้คุณภาพอย่างดี
– ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ควบคุมการผลิตตามระบบการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008